Paragraf.sk http://www.paragraf.sk/ Novum v praxi finanční správy - nezákonná výzva k odstraněná vad podání http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTM= O tom, že daňové právo v ČR zažívá obecně prudký rozvoj recentní judikatury v důsledku změn praxe finanční správy, včetně skutečně Wed, 10 Jul 2019 02:27:45 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTM= Zanikne poistenie pri krádeži auta? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTI= Ukradli mi auto. Začínam sa naťahovať s políciou, ktorú treba presvedčiť, že nejde o samokrádež, potom hrniem kopu dokumentov poisťovni, s ktorou sa následne hádam Tue, 25 Jun 2019 18:30:07 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTI= Trnavské právnické debaty: Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTE= Ahojte lexforáci, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity opäť organizujeme Trnavské právnické debaty, tentokrát venované zodpovednosti za Thu, 16 May 2019 23:26:41 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTE= Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTA= V tomto stručnom poste by som rád poskytol niekoľko praktických rád všetkým majiteľom ochranných známok, či iných práv Sat, 11 May 2019 19:05:33 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82OTA= M&A na Slovensku (zase raz reklama vo vlastnej veci) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODk= Je smutným svedectvom o pribúdajúcich rokoch a ubúdajúcich nápadoch, že na jednej strane klesá počet mojich článkov na tomto blogu (za rok 2009 ich bolo 23, za roky Mon, 06 May 2019 00:47:17 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODk= Pripravovaná novela Občianskeho zákonníka - úprava premlčania vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej alebo zrušenej zmluvy http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODg= Oproti § 107 ods. 3 OZ, podľa ktorého „Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej Thu, 04 Apr 2019 18:40:39 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODg= Rozdielne procesné postavenie dedičov v konaní o určenie neplatnosti dražby http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODc= Zdravím všetkých. Už dlhšiu dobu som čitateľom tohto podnetného fóra. S príspevkom som váhal. Asi by to tak aj ostalo, nebyť našej Mon, 11 Feb 2019 21:33:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODc= Konkurencia znaleckého posudku a odborného vyjadrenia znaleckého ústavu http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODY= Dokazovanie je bezpochyby kľúčovou súčasťou trestného konania. Napriek tomu, že Trestný poriadok ako dôkaz pripúšťa de facto nelimitovaný diapazón Mon, 11 Feb 2019 14:07:39 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODY= Ustálenosť rozhodovacej praxe (najvyšších súdnych autorít) - množina známych prvkov (nového?) procesného inštitútu? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODU= V procesných vodách slovenskej právnej spisby je od momentu účinnosti procesných kódexov v podobe z.č. 160/2015 Z.z., 161/2015 Z.z. a 162/2015 Z.z. známym Wed, 30 Jan 2019 19:24:37 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODU= ÚS ČR: preferujme výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODQ= Dle mého názoru Ústavní soud ČR vrátil do hry (do dnešní doby Nejvyšším soudem zneplatněné) rozhodčí doložky Xcreditů, Sun, 27 Jan 2019 14:23:47 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODQ= Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie ? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODM= Je všeobecne známe, že každé označenie, ktoré má ambíciu byť ochrannou známkou, musí spĺňať určité zákonné podmienky, a to Sat, 26 Jan 2019 00:39:05 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODM= Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku (?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Ahojte, predstavte si firmu, podnikateľa, ktorý žiada, resp. bude žiadať o poskytnutie dotácie z EŠIF - eurofondy. Ide o tzv. dotovaného obstarávateľa podľa Wed, 09 Jan 2019 16:43:00 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Poskytnutie náhrady z PZP a bezdôvodné obohatenie http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“) je Fri, 07 Dec 2018 12:13:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Glosy k súdnym rozhodnutiam http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA= Ahojte lexforáci, niektorí z Vás ste si iste už všimli, že sme pred pár mesiacmi začali v Súkromnom práve uverejňovať glosy k našej judikatúre. V Fri, 07 Dec 2018 11:40:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA=