Paragraf.sk http://www.paragraf.sk/ Rozdielne procesné postavenie dedičov v konaní o určenie neplatnosti dražby http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODc= Zdravím všetkých. Už dlhšiu dobu som čitateľom tohto podnetného fóra. S príspevkom som váhal. Asi by to tak aj ostalo, nebyť našej Mon, 11 Feb 2019 21:33:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODc= Konkurencia znaleckého posudku a odborného vyjadrenia znaleckého ústavu http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODY= Dokazovanie je bezpochyby kľúčovou súčasťou trestného konania. Napriek tomu, že Trestný poriadok ako dôkaz pripúšťa de facto nelimitovaný diapazón Mon, 11 Feb 2019 14:07:39 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODY= Ustálenosť rozhodovacej praxe (najvyšších súdnych autorít) - množina známych prvkov (nového?) procesného inštitútu? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODU= V procesných vodách slovenskej právnej spisby je od momentu účinnosti procesných kódexov v podobe z.č. 160/2015 Z.z., 161/2015 Z.z. a 162/2015 Z.z. známym Wed, 30 Jan 2019 19:24:37 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODU= ÚS ČR: preferujme výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODQ= Dle mého názoru Ústavní soud ČR vrátil do hry (do dnešní doby Nejvyšším soudem zneplatněné) rozhodčí doložky Xcreditů, Sun, 27 Jan 2019 14:23:47 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODQ= Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie ? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODM= Je všeobecne známe, že každé označenie, ktoré má ambíciu byť ochrannou známkou, musí spĺňať určité zákonné podmienky, a to Sat, 26 Jan 2019 00:39:05 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODM= Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku (?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Ahojte, predstavte si firmu, podnikateľa, ktorý žiada, resp. bude žiadať o poskytnutie dotácie z EŠIF - eurofondy. Ide o tzv. dotovaného obstarávateľa podľa Wed, 09 Jan 2019 16:43:00 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Poskytnutie náhrady z PZP a bezdôvodné obohatenie http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“) je Fri, 07 Dec 2018 12:13:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Glosy k súdnym rozhodnutiam http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA= Ahojte lexforáci, niektorí z Vás ste si iste už všimli, že sme pred pár mesiacmi začali v Súkromnom práve uverejňovať glosy k našej judikatúre. V Fri, 07 Dec 2018 11:40:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA= Budeme mať efektívne kolektívne mechanizmy nápravy v spotrebiteľských veciach v slovenskom práve? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzk= Na tomto zaujímavom mieste, ktoré mnoho ľudí sleduje, by som chcel upriamiť pozornosť na legislatívny balík s názvom New Deal for Consumers, ktorý Sat, 01 Dec 2018 18:31:35 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzk= Zneužitie (svojho) publikačného práva ako malé prispenie do večnej (?) diskusie http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzg= Bez ohľadu na aktuálnosť posledných a citlivých právnych tém našej spoločnosti prispejem do jesennej hmly troškou publikačného smogu - ctenej a Tue, 13 Nov 2018 00:51:18 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzg= Krátke správy z rekodifikácie V (pripomienkovanie) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzc= Iste ste už postrehli, že rekodifikačné práce značne pokročili a že návrh novely, ktorou by sa malo upraviť najmä záväzkové právo (jednotne pre Tue, 16 Oct 2018 19:19:53 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzc= Prečo je „ústavná zvyklosť“ neústavná http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzY= Slovensko aj Česká republika, ako štáty s kontinentálnym právnym systémom, sa často stávajú miestom debát o záväznosti ústavnej Wed, 03 Oct 2018 12:10:12 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzY= Živióóó a poďakovanie k jubileu Lexfora http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzU= V týchto dňoch oslavuje Lexforum okrúhle 10. narodeniny. Pre úplnosť treba dodať, že Lexforum stojí na platforme Salvie, ktorá už od roku 2004 ponúkala právnické Wed, 26 Sep 2018 23:49:35 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzU= Jedenkrát a dosť na odvolacích súdoch http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzQ= Nie je tajomstvom, že odvolacie súdy v mnohých prípadoch rušia prvostupňové rozhodnutia. Tento postup niekedy viedol k tzv. „ping-pongu“, v rámci Sun, 23 Sep 2018 20:59:51 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzQ=