Paragraf.sk http://www.paragraf.sk/ Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku (?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Ahojte, predstavte si firmu, podnikateľa, ktorý žiada, resp. bude žiadať o poskytnutie dotácie z EŠIF - eurofondy. Ide o tzv. dotovaného obstarávateľa podľa Wed, 09 Jan 2019 16:43:00 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODI= Poskytnutie náhrady z PZP a bezdôvodné obohatenie http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“) je Fri, 07 Dec 2018 12:13:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODE= Glosy k súdnym rozhodnutiam http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA= Ahojte lexforáci, niektorí z Vás ste si iste už všimli, že sme pred pár mesiacmi začali v Súkromnom práve uverejňovať glosy k našej judikatúre. V Fri, 07 Dec 2018 11:40:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82ODA= Budeme mať efektívne kolektívne mechanizmy nápravy v spotrebiteľských veciach v slovenskom práve? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzk= Na tomto zaujímavom mieste, ktoré mnoho ľudí sleduje, by som chcel upriamiť pozornosť na legislatívny balík s názvom New Deal for Consumers, ktorý Sat, 01 Dec 2018 18:31:35 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzk= Zneužitie (svojho) publikačného práva ako malé prispenie do večnej (?) diskusie http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzg= Bez ohľadu na aktuálnosť posledných a citlivých právnych tém našej spoločnosti prispejem do jesennej hmly troškou publikačného smogu - ctenej a Tue, 13 Nov 2018 00:51:18 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzg= Krátke správy z rekodifikácie V (pripomienkovanie) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzc= Iste ste už postrehli, že rekodifikačné práce značne pokročili a že návrh novely, ktorou by sa malo upraviť najmä záväzkové právo (jednotne pre Tue, 16 Oct 2018 19:19:53 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Nzc= Prečo je „ústavná zvyklosť“ neústavná http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzY= Slovensko aj Česká republika, ako štáty s kontinentálnym právnym systémom, sa často stávajú miestom debát o záväznosti ústavnej Wed, 03 Oct 2018 12:10:12 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzY= Živióóó a poďakovanie k jubileu Lexfora http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzU= V týchto dňoch oslavuje Lexforum okrúhle 10. narodeniny. Pre úplnosť treba dodať, že Lexforum stojí na platforme Salvie, ktorá už od roku 2004 ponúkala právnické Wed, 26 Sep 2018 23:49:35 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzU= Jedenkrát a dosť na odvolacích súdoch http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzQ= Nie je tajomstvom, že odvolacie súdy v mnohých prípadoch rušia prvostupňové rozhodnutia. Tento postup niekedy viedol k tzv. „ping-pongu“, v rámci Sun, 23 Sep 2018 20:59:51 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzQ= Paušálna náhrada nákladov už nie je len 40 eur http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzM= Základnú mantru paušálnej nákladov spojených s uplatnením pohľadávky poznáme všetci - § 369c OBZ v spojení s § 2 Fri, 14 Sep 2018 15:19:24 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzM= Digitálne dizajny http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzI= Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že väčšina z nás si pojem "dizajn" spája s predmetmi, ako je auto, bicykel, nábytok, bytové doplnky, šaty či Fri, 14 Sep 2018 14:54:52 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzI= Zamestnanecký vynález, neodkladné opatrenie a jeden smutný príbeh z Ústavu polymérov SAV http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzE= Na začiatok citát z uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17.05.2018, sp. zn. 43CoPv/6/2018: "Z patentových prihlášok (pozn. TK: PP 50065-2015, EP3362098) Tue, 11 Sep 2018 01:24:00 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzE= Pozvánka: Správa a riadenie spoločností s účasťou štátu http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzA= Milí lexforáci, rok sa s rokom stretol a opäť prišiel čas pozvať vás na konferenciu venovanú právu obchodných spoločností, konkrétne Tue, 04 Sep 2018 10:28:02 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NzA= Registrácia v registri partnerov verejného sektora cez oprávnené osoby - ilúzia transparentnosti za milióny http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Njk= V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebné prehodnotiť doterajší systém Sat, 25 Aug 2018 02:46:10 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82Njk=