Paragraf.sk http://www.paragraf.sk/ Krátke správy z rekodifikácie IV (viacrýchlostný Obč. zák.?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTQ= Tentokrát len stručne. Vyzerá to tak, že naše civilné právo sa bude rekodifikovať postupne, po častiach. Najprv sa poriešia „politicky“ Sat, 14 Oct 2017 19:14:22 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTQ= Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTM= Všetci sa postupne vyrovnávame s využívaním elektronických prostriedkov komunikácie aj vo vzťahu k súdom. Advokáti už majú zákonnú povinnosť Mon, 09 Oct 2017 10:00:39 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTM= Účelové postúpenie pohľadávky počas konania a možná obrana podľa CSP (zameraná na náhradu trov) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTI= Pozdravujem čitateľov lexfóra, rád by som predostrel na diskusiu otázku, ako (resp. či vôbec) sa dá brániť nasledujúcej situácii: Žalobca A žaluje Thu, 05 Oct 2017 12:15:57 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTI= Zastavení exekuce vedené dle nicotného rozhodčího nálezu po jejím vymožení http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTE= Nejspíš to již všichni zaznamenali, nicméně rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydané pod sp. zn.: 20 Cdo 3331/2017 si zaslouží Mon, 25 Sep 2017 15:00:43 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTE= Ručenie a subrogácia http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTA= Podnetom pre napísanie tohto postu bol článok I. a A. Feketeovcov v Justičnej revue 5/2017, ktorý sa zaoberal tým, či splnením dlhu ručiteľ vstupuje do práv Mon, 18 Sep 2017 14:19:12 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTA= Drony a ochrana osobných údajov http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDk= Drony a ochrana osobných údajov Využitie dronov je širokospektrálne. Ich výskyt a dostupnosť nabrali rozmery, pre ktoré bolo neúnosné, aby Thu, 14 Sep 2017 22:45:17 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDk= Drony a právny rámec v podmienkach SR http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDg= Drony a právny rámec v podmienkach SR Pre 21. storočie je charakteristický prudký technický rozvoj. Ten má svoje nepochybné plusy, ale Sun, 10 Sep 2017 19:53:43 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDg= Odvolání vedlejšího účastníka v řízení http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDc= Ve věci vedlejšího účastenství jsem se setkal se zajímavou otázkou a (pro mě) překvapivým názorem NS, se kterým bych rád seznámil Fri, 14 Jul 2017 23:25:54 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDc= "Zdržovací nárok" nie je medicínsky pojem ! http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDY= S blížiacim sa začiatkom leta si dovolím jedno odľahčené - a neveľmi učené - zamyslenie ... Nedávno som sa stretol so zaujímavým prípadom, Fri, 09 Jun 2017 20:04:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDY= Slovenská advokátska komora na križovatke http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDU= Od poslednej Konferencie advokátov v roku 2013 uplynuli štyri roky a je nad slnko jasnejšie, že dosluhujúce predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory Wed, 07 Jun 2017 11:35:58 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDU= „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva (II. časť) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDQ= Od publikovania prvej časti tohto článku (aj tu) v marci 20171 došlo k viacerým významným zmenám2 v legislatívnom návrhu a k celkovému Sun, 28 May 2017 20:29:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDQ= Krátke správy z rekodifikácie III (stop rozvodom dohodou, predmanželským zmluvám a registrovaným partnerstvám?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDM= Na webe Ministerstva spravodlivosti bola zverejnená ďalšia zápisnica zo zasadnutia predsedníctva komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. (Od Mon, 22 May 2017 17:11:52 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDM= Okresné súdy v Bratislave by mal nahradiť nový Mestský súd http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDI= Chcel by som upozorniť na zámer Ministerstva spravodlivosti nahradiť v Bratislave súčasný systém okresných súdov jedným mestským súdom, prípadne Tue, 02 May 2017 19:23:59 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDI= Vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. o vymedzení pojmu žida http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDE= Týmto krátkym postom by som chcel pripomenúť, že presne pred 78 rokmi slovenská vláda prijala vládne nariadenie o vymedzení pojmu žida a usmernení Tue, 18 Apr 2017 15:44:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NDE=