Paragraf.sk http://www.paragraf.sk/ Trnavské právnické dni http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjY= Zdravím priatelia, opäť by som vás rád pozval k nám do Trnavy na jedno podujatie tentokrát venované téme "Zájazdy, spojené Thu, 14 Jun 2018 15:59:26 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjY= DPH ako nástroj trestnej činnosti? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjU= Úvodné poznámky Dane vo všeobecnosti predstavujú kategóriu, ktorá sprevádza (mala by) jednotlivca počas jeho celej existencie. Ide o Tue, 05 Jun 2018 16:10:41 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjU= Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjQ= Dobrý deň, kolegovia, doteraz som vždy rád príspevky na Lexfore čítal, teraz prvýkrát aj prispejem. Diera v zákone, alebo úmysel, ktorého Fri, 01 Jun 2018 13:18:41 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjQ= Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjM= Milí lexforáci, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave nadväzujeme na uspešnú tradíciu diskusných seminárov z posledného Thu, 05 Apr 2018 23:23:36 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjM= Verejné obstarávanie a náhrada škody http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjI= O náhrade škody v kontexte verejného obstarávania som už dávno chcel niečo vedieť. V rámci tejto témy je kopec zaujímavých otázok Thu, 05 Apr 2018 22:32:08 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjI= Konkurenčná doložka dojednaná v inej zmluve ako zmluve o obchodnom zastúpení http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjE= Zdravím všetkých, ktorí si kliknú na tento príspevok. Prosím berte tento môj prvý príspevok ako námet na diskusiu. Skutočne ma Wed, 24 Jan 2018 20:27:34 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjE= Zápis zabezpečovacieho opatrenia katastrom a priorita zápisov http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjA= Zabezpečovacie opatrenie ako nový inštitút zavedený prostredníctvom CSP ja osobne vnímam ako pozitívnu zmenu, ktorá na jednej strane chráni Wed, 24 Jan 2018 13:01:32 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NjA= Čo robiť, keď Váš konkurent dostane štátnu pomoc? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTk= Asi pred ôsmymi rokmi som rozpísal blog na tému, prečo je právo štátnej pomoci na Slovensku tak málo populárne a prečo má tak trochu Sun, 14 Jan 2018 21:09:24 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTk= K zriaďovateľom stálych rozhodcovských súdov http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTg= Zdravím čitateľov LF a prajem úspešný rok 2018! Nižšie je príspevok k zriaďovateľom stálych rozhodcovských súdov po novele zákona o Sat, 06 Jan 2018 20:54:13 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTg= Košické dni súkromného práva II. http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTc= Ako býva zvykom v lexforáckej ekipe, dodržujem - a s predstihom informujem o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie "Košické dni súkromného Mon, 04 Dec 2017 17:08:16 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTc= Vyrubovanie súdnych poplatkov advokátom – právnickým osobám za elektronické podania od 1.7.2017 do 31.12.2017 http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTY= Keďže sa na stránkach tohto fóra pravidelne objavujú informácie o skúsenostiach advokátov s elektronickou komunikáciou so súdmi, nedá mi nereagovať aj na Sun, 03 Dec 2017 00:25:30 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTY= Pozvánka: Diskusný seminár k novele Obchodného zákonníka http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTU= Ako býva dobrým zvykom, pozývame odbornú verejnosť na diskusné stretnutie k novele Obchodného zákonníka. Termín: 29.11.2017 od 14:00, miesto: Wed, 22 Nov 2017 13:47:43 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTU= Krátke správy z rekodifikácie IV (viacrýchlostný Obč. zák.?) http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTQ= Tentokrát len stručne. Vyzerá to tak, že naše civilné právo sa bude rekodifikovať postupne, po častiach. Najprv sa poriešia „politicky“ Sat, 14 Oct 2017 19:14:22 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTQ= Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ? http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTM= Všetci sa postupne vyrovnávame s využívaním elektronických prostriedkov komunikácie aj vo vzťahu k súdom. Advokáti už majú zákonnú povinnosť Mon, 09 Oct 2017 10:00:39 GMT http://www.paragraf.sk/openUrl.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sZXhmb3J1bS5jei82NTM=