má meniny    Nastaviť ako úvodnú stránku    Pridať medzi obľúbené    RSS
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

právo na vašej strane
14.01.2018

Asi pred ôsmymi rokmi som rozpísal blog na tému, prečo je právo štátnej pomoci na Slovensku tak málo populárne a prečo má tak trochu status škaredšej sestry súťažného práva. Chcel som sa pozastaviť nad tým, prečo sa o súťažnom práve (v zmysle antitrustu) organizujú konferencie, píšu články a nadpriemerne veľká časť študentov spomína súťažné právo ako oblasť, ktorej by sa chceli profesionálne venovať. Mal som dojem, že právo štátnej pomoci v tomto smere výrazne zaostáva (s výnimkou občasného pozdvižení pri každej ďalšej perle v ságe Frucona alebo Kristiánovej úvahy o tom, či urovnanie sporu ohľadom TIPOSu nie je štátnou pomocou).

Medzitým ubehlo zopár rokov a právo štátnej pomoci sa dostáva viac do povedomia. Jeden konkrétny aspekt je však v judikatúre aj odbornej literatúre podľa môjho názoru stále veľmi málo prítomný. Ide o súkromnoprávne vymáhanie práva štátnej pomoci - teda právne inštitúty, ktoré majú k dispozícii súkromné osoby negatívne dotknuté protiprávnou štátnou pomocou (najmä konkurenti príjemcu). Môže ísť o procesné nástroje v správnom konaní, v správnom súdnictve alebo v civilnom konaní vrátane žalôb o zastavenie vyplatenia štátnej pomoci, o vrátenie štátnej pomoci a o náhradu škody spôsobenej štátnou pomocou.

Európska komisia aj Súdny dvor EÚ súkromnoprávne vymáhanie veľmi podporujú. Okrem všeobecnej snahy priznať osobám negatívne dotknutým protiprávnym konaním nástroje na uplatnenie svojich záujmov je tu aj silné policy hľadisko. Keďže Komisia je v rámci celej EÚ jediným orgánom s právomocou na verejnoprávne vymáhanie štátnej pomoci a keďže jej kapacity sú limitované, môže byť decentralizácia prostredníctvom súkromnoprávnych žalôb veľkým prínosom k dodržiavaniu práva štátnej pomoci.

Po ôsmych rokoch sa mi konečne podarilo moje úvahy na túto tému dať na papier (European State Aid Law Quarterly, č. 3/2017 a Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2017).

V oboch článkoch som sa pokúsil načrtnúť, ako by súkromnoprávne vymáhanie na Slovensku mohlo vyzerať. Zdržovací nárok (zabránenie vyplateniu) aj odstraňovací nárok (vrátenie už vyplatenej pomoci) som navrhol oprieť o priamy účinok čl. 108 ods. 3 ZFEÚ (v prípade zdržovacieho nároku v spojení s § 417 OZ) alebo o právo nekalej súťaže. Nárok na náhradu škody si možno predstaviť buď na základe čl. 108 ods. 3 ZFEÚ v spojení s § 373 OBZ alebo opäť o právo nekalej súťaže. V prípade poskytnutia štátnej pomoci ako výkonu verejnej moci si možno predstaviť nárok podľa zákona č. 514/2003 Z. z.

Týmto postom by som (okrem obyčajnej reklamy in re sua :-)) rád vytvoril aj priestor na diskusiu a zdieľanie aktualít na túto tému. Budem veľmi vďačný za akékoľvek reakcie a upozornenia na aspekty, ktoré som opomenul. A takisto budem veľmi vďačný za akékoľvek novinky a judikatúru, ktoré by sa v tejto oblasti mohli na Slovensku objaviť. Súkromnoprávne vymáhanie sa reálne uplatňuje v iných členských štátoch (v článkoch vzhľadom na podobnosť právnych poriadkov citujem najmä rakúsku a nemeckú judikatúru, ale prípady existujú aj v ďalších štátoch) a prvé lastovičky sa už objavujú aj v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky (v článkoch citujem dve rozhodnutia). Je teda len otázkou času, kým sa tieto nástroje začnú uplatňovať aj na Slovensku. V článkoch som citoval mediálne informácie o kauze Fortischem, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť o jeden z prvých prípadov na Slovensku (k pozadiu kauzy Fortischem aj tu). Medzitým sa objavili správy, podľa ktorých sa zdá, že aj v spore ohľadom City Arény v Trnave sa používajú argumenty vyplývajúce z práva štátnej pomoci. Téma sa teda zdá byť aktuálna a budem vďačný za akékoľvek novinky z tejto oblasti.

viac ...
Vytlačiť  | E-mail  |  ďalšie 
 |