má meniny    Nastaviť ako úvodnú stránku    Pridať medzi obľúbené    RSS
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

právo na vašej strane
22.05.2017

Na webe Ministerstva spravodlivosti bola zverejnená ďalšia zápisnica zo zasadnutia predsedníctva komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. (Od zverejnenia predchádzajúcej uplynul skoro celý jeden rok...)

Tentoraz sa na zasadnutí okrem ministerky spravodlivosti zúčastnili aj poslanci NR SR a iní odborníci z praxe. Podkladom pre zasadnutie bol materiál — Prehľad plánovaných najmarkantnejších zmien v novej právnej úprave súkromného práva —, ktorý predstavuje sumár najpodstatnejších zmien, ktoré by sa mali novou právnou úpravou zaviesť.

Škoda len, že tento materiál nie je zverejnený tiež.

O záveroch zasadnutia sa nebudem rozpisovať, keďže zápisnica je každému prístupná. Vyberám z nej preto len záver, ktorý predstavuje zhrnutie diskutovaných otázok a postoja k nim.

1. Priechodné návrhy Komisie:

 • Inkorporácia rodinného práva do OZ
 • Status ľudského tela (všeobecná úprava v OZ + medicínske zákony) s eliminovaním rizika s nežiaducim obchodovaním s ľudskými tkanivami
 • Zadefinovanie statusu zvieraťa
 • Zjednotenie právnej úpravy premlčania a zavedenie všeobecnej 4-ročnej premlčacej doby
 • Nezavedenie zásady superficies solo cedit
 • Upravenie pravidiel o hmotnoprávnych účinkoch zápisov vo verejných majetkových registroch
 • Výzva súdu veriteľom poručiteľa, aby prihlásili svoje pohľadávky (zverejnená v Obchodnom vestníku)
 • Rozšírenie 3. a 4. dedičskej skupiny
 • Preferovanie dedenia zo závetu pred dedením zo zákona
 • Inkorporácia spotrebiteľského práva do OZ
 • Odstránenie dualizmu právnej úpravy v OZ a ObZ
 • Inštitút shoot-out
 • Zníženie základného imania s.r.o. na 1€

2. Nepriechodné návrhy Komisie

 • Rozvod dohodou
 • Predmanželská zmluva
 • Registrované partnerstvá

3. Návrhy, ktoré je potrebné zvážiť

 • Aktívna legitimácia na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením
 • Zavedenie povinnosti vzniku spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Inštitút straty radosti z dovolenky
 • Zadefinovanie pojmu blízkej osoby (po predložení konkrétneho návrhu možnosť opätovného prediskutovania)
 • Inštitút vplyvnej osoby

Pre lexforum.sk Milan H.

* * * * *

Pre Krátke správy z rekodifikácie pozri tu (I) a tu (II).

viac ...
Vytlačiť  | E-mail  |  ďalšie 
 |