má meniny    Nastaviť ako úvodnú stránku    Pridať medzi obľúbené    RSS
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

právo na vašej strane
Registrácia
Zvoľte si pre Vás najvhodnejšiu formu registrácie do portálu www.paragraf.sk :
Registrácia občana (návštevník portálu)
- táto možnosť registrácie je určená všetkým užívateľom, ktorí nie sú členmi žiadnej z profesijných komôr vedených na portáli paragraf.sk. Registrácia touto formou je bezplatná, neumožňuje však využívanie všetkých funkcií portálu.
Registrácia fyzických osôb vykonávajúcich niektorú z profesií : notár, audítor, advokát, exekútor, súdny znalec, tlmočník, prekladateľ, správca konkurznej podstaty, daňový poradca, účtovník.
- táto možnosť registrácie je určená pre členov profesijných komôr a povolaní, ktoré vedie portál paragraf.sk. Registrácia v tejto kategórii je spoplatnená ročným užívacícm poplatkom, za čo užívateľ získa rozšírené možnosti užívania portálu.
Registrácia profesijných spoločností ( advokátske a audítorské kancelárie a pod. )
- táto možnosť registrácie je určená pre obchodné spoločnosti alebo iné združenia alebo organizácie v rámci profesijných komôr vedených na portáli paragraf.sk. Registrácia v tejto kategórii je spoplatnená ročným užívacícm poplatkom, za čo užívateľ získa rozšírené možnosti užívania portálu.
Registrácia ostatných prispievateľov a partnerov portálu (vysoké školy, stavovské organizácie, reklamní a obsahoví partneri )
- táto možnosť registrácie je určená pre inštitúcie, ktoré svojou povahou súvisia s obsahom alebo účelom portálu paragraf.sk. V tejto kategórii sa taktiež registrujú reklamní partneri portálu paragraf.sk. Registrácia touto formou je bezplatná, neumožňuje však využívanie všetkých funkcií portálu.
 |